14 Comments

  1. Secara mesin SOHC cukup buat antar gang aja. mentok anter kelurahan. kl anter kecamatan nanti mesin ngebul….. MuoooooooooooooooDhar..Moo

Leave a Reply