Bonsai bakal

Puasa Dan Membonsai

Ada beberapa persamaan antara berpuasa dan membonsai, dimana ketikaberpuasa kita dituntut sabar, telaten, konsen, dan dan mampu untuk menahan diri […]

Advertisements