Bonsai bakal

Puasa Dan Membonsai

August 19, 2010 Bonsai Biker 23

Ada beberapa persamaan antara berpuasa dan membonsai, dimana ketikaberpuasa kita dituntut sabar, telaten, konsen, dan dan mampu untuk menahan diri […]