supirdelman
supirdelman

Sampean tahu bajingan? Awalnya memang kata bajingan itu setahu James Bons memang kata makian atau umpatan semacam mengabsen nama binatang dall. Namun sesungguhnya Bajingan adalah sopi rcikar atau bahasa indonesianya mungkin pedati atau delman yang digerakkan oleh tenaga sapi. Hahaha Tahu kan nih gambar siapa? Supardimin eh Spiderman dari Batang !!! Sedang dines mengendarai si Leher kuning.

Lalu dibawah ini poto siapa/! @#$%^&^%: Supardimin eh Spidermen sedang dines nyupir cikar alias menjadi Bajingan!

Aha, bealakangan ini warung ki demang YB absen dari dunia persilatan gan,gara-gara sibuk nyupirin Cikar alias pedati ini, hahaha jadi “bajingan”. Ampiuun ki demang YB,dengan segala hormat kami merindukan artikelmu! Ini sebagai pertanda kangeen dari James Bons!