Balada IWB Setelah Masuk TV : Agenda Bojo Loro Gagal, Motor Loropun Tak Apa! | Bonsaibiker

Balada IWB Setelah Masuk TV : Agenda Bojo Loro Gagal, Motor Loropun Tak Apa!

Ehem, piye lek IWB, gaji wes 20 juta, blogger tenar, masuk tipi, mosok ya bojonya cuman satu? Katanya mengagendakan bojo loro? Ngoahahahah!

IWB bojo loro

IWB bojo loro

Ngoahahaha!

iwb

iwb

Aihihihih

IWB Bojo loro

Ngoahahahah! Ternyata!

%d bloggers like this: